Haberler

KOBİ Teknoyatırım ve Stratejik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı


KOBİ Teknoyatırım ve Stratejik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü sayın Gülden Uslu tarafından Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara ve yatırımcılara yönelik KOBİ Teknoyatırım  ve Stratejik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. çalışanları ve firma temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda, Firma temsilcilerinin birbirleri ile görüş alışverişinde bulunarak faaliyet alanlarına göre yaşanılan ortak sorun ve taleplerin iletilmesinin yanı sıra, KOSGEB ile ilişkiler ve verilen destekler hakkında genel bilgiler de paylaşıldı.

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesini amaçlayan KOSGEB'in, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar yüksek geri ödemesiz oranlarla destek vereceği söylendi.

Verilen destekler bağlamında KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürlüğü olarak; Ülke ekonomisine ivme katacak, kendi alanlarında fark yaratan, öncü olan ve hatta dünya ölçeğinde işler başarabilme gayesi taşıyan her sektörden yatırımcıların proje başvurularını beklediklerinin tekrar belirten KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Gülden USLU, bu etkinliğe katılım sağlayan firmalar başta olmak üzere Teknokent Yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek, Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş ile yatırımcıların yaşadığı sorunlar ve talepler bağlamında iş birliği ve etkileşimin daha da gelişerek süreceğini belirtti.

Bilgilendirme ve katılımlarından dolayı Gülden USLU’ya teşekkür eden Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesinde milli ve yerli ürünlerle dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik faaliyet yürüten her girişimcinin, Ar-Ge ve Teknoloji tabanlı her firmanın tüm paydaşlarla birlikte destekçisi olacaklarını söyledi.